Seminář programování pro septimány

Hodiny

Maturitní otázky

Počítá se s tím, že podstatná část účastníků bude z programování maturovat. Otázky budou vycházet z loňské verze, ale budou upravené na míru tomu, co opravdu probereme.

Plán

Na začátku roku jsme se domluvili na několika okruzích témat, která by nás hodně bavila:

Krom toho jsme vymysleli seznam témat, která by nás zajímala aspoň trochu: