Seminář programování pro septimány

Hodiny

Drobné úlohy

Povinností pro první pololetí je získat 20 bodů z 30 možných. Úlohy se odevzdávají mailem; před odevzdáním každé úlohy je možné si ji vyzkoušet online.

 1. Počet znaků na vstupu
 2. Text a číslo, převádění datových typů
 3. Pole jako vstup i výstup
 4. Pole pozpátku
 5. Vzdálenost dvou bodů v prostoru
 6. Hvězdičky v daném počtu
 7. Maximum v poli polí čísel
 8. Společný překryv dvou řetězců
 9. Rovnost dvou polí
 1. Všechny nejdelší řetězce z pole
 2. Zarovnání na střed, jedno slovo na řádek
 3. Zaokrouhlení na zlomek z desetinného čísla
 4. Nejbližší body ve 3d prostoru
 5. Nejmenší absolutní hodnota v poli
 6. Zalomení textu na danou maximální šířku
 7. Nejbližší dvojice z pole čísel
 8. Najdi h, ale ne ch
 9. Špičky v grafu vyjádřeném jako pole čísel
 10. Melodie zapsaná jako stoupání a klesání
 1. Kdy cvaknout jízdenku, pokud víme, kdy chodí revizor
 2. Pauza mezi oslavami narozenin
 3. Identický model ve formátu .obj
 4. Největší obdélník z jedniček
 5. Plánování, kdy mají všichni volno
 6. Šikmá věž s danou délkou úhlopříčky
 7. Klouzavý průměr veledůležité veličiny
 8. Intervaly splněných úloh
 9. Dlaždičky na obdélníkové podlaze
 10. Měsíce a dvojité zatmění
 11. Adventní kalendář pro gurmány

Odkazy, cvičení

Třídění pole čísel

Plán na septimu

Hodnocení

Maturitní otázky

Počítá se s tím, že podstatná část účastníků bude z programování maturovat. Otázky budou vycházet z loňské a předloňské verze, ale budou upravené na míru tomu, co opravdu probereme.