Seminář programování pro septimány

Hodiny

Drobné úlohy

Povinností pro první pololetí je získat 20 bodů z 30 možných. Úlohy se odevzdávají mailem; před odevzdáním je možné si ji vyzkoušet online.

  1. Počet znaků na vstupu
  2. Text a číslo, převádění datových typů
  3. Pole jako vstup i výstup

Plán na septimu

Hodnocení

Maturitní otázky

Počítá se s tím, že podstatná část účastníků bude z programování maturovat. Otázky budou vycházet z loňské a předloňské verze, ale budou upravené na míru tomu, co opravdu probereme.