Seminář programování pro septimány

Hodiny

Výsledky práce

Aplikace jsou tady uložené jen jako zdrojový kód, což snad ušetří potíže při používání na různých počítačích a telefonech. Abyste aplikaci mohli použít, musíte nejdřív vytvořit nový projekt, a do něj pečlivě překopírovat patřičné soubory. Nejspíš bude potřeba taky upravit package na prvním řádku zdrojového kódu.

Probraná témata

Maturitní otázky

Počítá se s tím, že podstatná část účastníků bude z programování maturovat. Otázky budou vycházet z loňské a letošní verze, ale budou upravené na míru tomu, co opravdu probereme.

Plán

Na začátku roku jsme se domluvili na několika okruzích témat, která by nás hodně bavila:

Krom toho jsme vymysleli seznam témat, která by nás zajímala aspoň trochu: