Listina vítězů

Píšete funkci, která dostane jako parametr hodně dlouhé pole čísel. Máte z nich vypsat třicet nejlepších.

Jako dárek dostáváte funkce pole.heappush(prvek), pole.heappop() a pole.fixroot(), které obstarávají haldu na nejmenší hodnoty.

Počet prvků:
function setrid(pole) {

}

Čas:
Správný výstup:
Výstup: