Ransac (Random Sample Consensus) schéma

Úkolem dne je najít v obrázku čtverec. Nejdřív si ho namalujete a pak poprosíte program, aby ho našel a označil. Abychom to měli jednoduché, čtverec bude osově zarovnaný – nebude otočený.

Na obrázku je už od výroby spousta šumu a možná jste namalovali pár čar navíc, takže nemá smysl hned zkoušet napasovat čtverec na všechny body. Nevíme, kde začít, tak zkusíme náhodně střílet. Vezmeme několik málo bodů a proložíme jimi čtverec.

Pokud jsme se strefili, můžeme si namalovat čtverec zpátky do obrázku a zjistíme, že kolem něj je opravdu spousta černých pixelů. Když jsme se nestrefili, tak krom původních několika bodů nenajdeme skoro nic.

Poslední zajímavý případ je tak na půli cesty: vzali jsme body docela vzdálené od čtverce, které s ním ale pořád jakž takž souvisejí. V tom případě bychom chtěli svůj odhad zpřesnit (ale na to asi zatím nezbude čas).

Povolená tloušťka čtverce (v pixelech):