Úvodní cvičení Javascriptu

Blikačka
Funkce kliknuto() se volá při každém kliknutí na tlačítko. Doplňte ji tak, aby se vždy po kliknutí změnil text tlačítka na "rozsvítit" anebo "zhasnout".
Využijete hodnotu event.target. Tlačítku chcete nastavit vlastnost .innerHTML
Přepínač
Na stránce jsou dvě tlačítka a žárovka. Nastavte tlačítkům správně události, aby se po kliknutí na první z nich žárovka rozsvítila a po kliknutí na to druhé zhasla.
Bude se vám hodit funkce document.getElementById(id). Žárovce chcete nastavit vlastnost .src na "lightbulb_on.png".
Kódový zámek
Na stránce jsou dvě tlačítka a žárovka. Kdykoliv uživatel vymačká na tlačítkách kód "AABBAB", má se žárovka rozsvítit, když zmáčkne něco jiného, má zhasnout. Můžete použít funkci String.substr(začátek, délka) anebo String.endswith(řetězec).