Cvičení na Document Object Model

Přepnutí všech obrázků
Po načtení dokumentu se spustí funkce nacteno(). Projděte všechny obrázky na stránce a změňte jim zdroj na lightbulb_on.png.
Délka pole je zapsaná v jeho vlastnosti .length. Pro nalezení obrázků se vám bude hodit funkce getElementsByTagName(typ).
Přepnutí obrázků v rámci odstavce
Po kliknutí na každý odstavec se spustí funkce kliknuto(). Projděte všechny jeho potomky a obrázkům nastavte zdroj na lightbulb_on.png.
Odstavec budete mít předaný jako udalost.target. Jeho synové jsou zapsaní ve vlastnosti .childNodes. Typ tagu je ve vlastnosti .tagName a vždycky je velkými písmeny.
Doplnění obrázků
Po kliknutí na každý odstavec se spustí funkce kliknuto(). Přidejte mu jako potomka obrázek svítící žárovky.
Nový prvek se vyrobí funkcí document.createElement(typ) a zvolenému tagu ho pak připojíte funkcí element.appendChild(tag).