Hledání nejkratší cesty

Naprogramujte robota, aby dojel do zadaného cíle. Píšete tělo funkce, která dostává čtyři parametry:

Vaše funkce skončí tak, že navrátí return (směr jízdy);. Směr jízdy můžete zadat ve stejném formátu, jako indexujete do pole zdi, anebo písmeny:

Rozměry místnosti: Počet zdí:
Inicializace:
stav = {};
Kód robota:
function kazdy_krok(x, y, cx, cy, zdi, stav) {

}
Prodleva:
stav: stojí
počet kroků: