Aprílové projekty

Zadání projektů je adresné, jen nevidím důvod psát jména žáků na web. Projekty se odevzdávají 26. 4. 2017.

Vlákna s Java FX

Program s dvěma tlačítky a oknem pro výpis. Klepnutí na každé z nich spustí nové vlákno příslušného výpočtu; jedno počítá číslo pi, druhé jen mnohokrát za sebou vypisuje něco jednoduchého.

Aplikace na π

Aplikace pro telefon, která na požádání počítá číslo pi. Uživatel nastaví přesnost a spustí výpočet klepnutím. Možný způsob výpočtu: poměr plochy čtverce a vepsaného kruhu.

Loydova patnáctka

Webová stránka s očíslovanými tlačítky napsanými do mřížky 4x4, jedno z nich je červené. Kliknutím na tlačítko sousedící s červeným se prohodí pozice těch dvou, jinak se nestane nic.

Kódový zámek

Webová stránka se dvěma tlačítky a textovým polem. Textové pole určuje klíč, který je potřeba vyklepat na kódovém zámku, a ten se ovládá tlačítky. Klíč je nějak jednoduše zamaskovaný, aby nešel rovnou přečíst.

Had v konzoli

Hra Had pro řádkové konzolové prostředí ve Windows. Hráč ovládá šipkami hada tak, aby nenaboural do zdi ani do sebe, po sežrání potravy roste. Zdi jsou nahodile vyrobené na obrazovce.