Návrh robota

Na Robotickém dni se budeme řídit podle pravidel soutěže Ketchup House.

Co robot musí umět

  1. Najít plechovku, aby šla sebrat (o dvou plechovkách přesně víme, kde jsou! Stačí tam dojet),
  2. dojet na místo určení,
  3. uchopit plechovku,
  4. orientovat se, kde je naše základní čára,
  5. udržet plechovku a dovézt ji domů,
  6. vyhýbat se celou dobu soupeři a ostatním plechovkám.

Možná vstupní zařízení

Schéma programu

image/svg+xml video z kamery generátor nakreslená mřížka optical flow naše pozice segmentace plechovka soupeř pose estimation pozice plechovky napasování plánování trasy rychlost motorů nová pozice generátor nakreslená mřížka