Základy programování

Typy

Datových typů je vcelku neomezené množství. Pro začátek potřebujeme několik základních:

Datové typy by měly mít jméno s velkým písmenem na začátku.

Funkce

Funkce v něčem připomíná matematickou funkci: do závorek jí předáme nějaké hodnoty a funkce spočítá výsledek. Některé počítačové funkce ale kromě toho mají vedlejší účinky. Obecně vzato tedy může funkce s počítačem dělat vlastně skoro cokoliv.

Definice funkce

fun nazevFunkce(parametr: TypParametru): TypFunkce {
	return výsledek
}

Definicí vytváříme novou funkci. Definici každé funkce tedy stačí v celém programu napsat jenom jednou. Musíme zvolit jméno funkce (mělo by začínat malým písmenem) a jména všech parametrů včetně jejich datových typů. Funkce může vracet nějaký výsledek příkazem return, v tom případě musíme určit typ celé funkci a výsledek musí být vždycky toho daného typu.

Volání funkce

nazevFunkce(hodnota)

Voláním se funkce spustí. Musíme určit hodnotu každého parametru. Případný výsledek funkce můžeme jakkoliv použít.

Proměnná

Proměnná je pojmenovaný kus počítačové paměti, do kterého můžeme něco uložit. Obsah proměnné se může za běhu programu měnit, ale datový typ ne.

Konstanta

Konstanta je proměnná, kterou nejde smazat ani přepsat. Je možné ji číst a obvykle se najde i způsob, jak ji změnit.