Tagy

HTML je značkovací jazyk a kromě samotného textu stránky jsou v něm proto napsané tagy, které mění formát a chování webové stránky. Tag je vždycky psaný ve špičatých závorkách < > a má nějaký typ, například tag typu img označuje obrázek vložený do dokumentu: <img>. Většina typů tagů je párových, takže například ke každému tagu <p>, který označuje začátek odstavce, je někde dále v dokumentu tag </p>, který odstavec ukončuje. Uvnitř párového tagu může být obecně zase jakýkoliv HTML kód. Nepárové tagy se často píšou s lomítkem na konci, aby bylo při čtení hned jasné, že k nim není potřeba hledat pár: například by bylo správnější psát <img/>. Protože píšeme HTML v ruce, můžeme si ale radši šetřit prsty a psát nepárové tagy jen tak.

Různých typů tagů je vážně hodně. Pro začátek si vypíšeme jen ty formátovací. Důležité párové tagy, co budeme potřebovat, jsou především:

Nepárové tagy budeme potřebovat taky:

Zalomení řádku používejme s rozvahou, protože ve většině případů je správnější nějakou předchozí část textu označit jako odstavec párovým tagem <p> </p>.

Krom označení typu může mít tag libovolný počet vlastností. Každá vlastnost se píše jako název="hodnota" a jsou mezi sebou oddělené aspoň jednou mezerou, například <img src="../plus_arrow.gif" width="10px" height="10px"> označuje obrázek s názvem plus_arrow.gif, který je na serveru uložený o adresář výš a v obou rozměrech má deset pixelů.

Na začátku stránky by měl být ještě podivný tag <!DOCTYPE html> a co nejdřív v tagu head chceme napsat tag <meta charset="utf-8">, který určí kódování českých znaků v celém dokumentu. Na Windows může být někdy pohodlné místo "utf-8" použít "cp-1250", podle toho, jak si češtinu nastavíte v textovém editoru.

Příklad. Webová stránka, která obsahuje jenom pozdrav.

Řešení. <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <body> Ahoj, světe! </body> </html>