1. každému prvku ze vstupu najdeme správné místo ve výstupním seznamu a tam jej vložíme
r = []
for x in s:
  i = 0
  while i < len(r):
    if x < _________________
      break
    i += _________________
  r.insert(i, x)
 1. ze vstupu vždy vybereme nejmenší ze zbývajících prvků a ten dáme na konec výstupního seznamu
r = []
while s:
  m = 0
  for i, x in enumerate(s):
    if x _________________
      m = i
  r.append(s.pop(m))
 1. opakovaně opravujeme každou sousední dvojici prvků, aby ten menší byl v pořadí první
d = len(s) - 1
for i in range(d):
  for j in range(_________________
    if s[_________________
      s[j], s[j + 1] = s[j + 1], s[j]
 1. postupně každý prvek přesuneme na správné místo v počáteční části seznamu, která díky tomu už je setříděná
for d in range(len(s)):
  for j in range(_________________
    if _________________
      s.insert(j, s.pop(d))
 1. postupně na začátek seznamu přesouváme vždy ten nejmenší ze zbývající části seznamu
d = len(s)
for i in range(d):
  for j in range(_________________
    if _________________
      s[i], s[j] = s[j], s[i]