[1,2] Celočíselný logaritmus

Program má zadané číslo, které vzniklo z nějaké mocniny dvojky jako zbytek po dělení. Kromě toho má zadaného dělitele, po kterém se počítá zbytek. Vašim úkolem je spočítat, kolikátá mocnina dvojky to byla.

Z možných řešení (často je víc než jedno) vraťte to nejmenší.

Rada: pro zkoušení čísel do nekonečna můžete použít while cyklus nebo funkci itertools.count, anebo případně si nastudovat Eulerovu větu a pak použít obyčejný konečný cyklus.