[1,5] Skupiny stejných hodnot

Program jako vstup dostane seznam nul a jedniček. První v seznamu je vždycky jednička.

Výstup programu je seznam kladných čísel, která udávají popořadě délku každé skupiny jedniček nebo skupiny nul na vstupu.

Můžete si všimnout, že z výstupu programu jde zpátky dopočítat vstup. Na tomhle principu je založená RLE komprese.