[1,3] Transponovaná čtvercová matice

Program dostane jako parametr jeden seznam čísel. Víme, že seznam jde zapsat do čtverce, čili že jeho délka je N2 pro nějaké N ≥ 0.

Výstupem programu má být stejný čtverec čísel, když jej zapíšeme po řádcích a přečteme po sloupcích. Výstup je tedy seznam obsahující stejná čísla jako vstup, jen v jiném pořadí.

Asi se vám bude hodit spočítat odmocninu. Buďto můžete použít funkci math.sqrt, nebo délku umocnit jako delka**0.5. V obou případě pak bude potřeba výsledek zaokrouhlit funkcí round, aby výsledek byl celé číslo.