[1,4] Výskyt čísla 5

Program jako vstup dostane seznam libovolných hodnot. Má určit, jestli některá z nich je číslo 5 nebo řetězec "5".

Výstupem programu je jedna hodnota: True nebo False.