[4,3] Maticové násobení

Program má spočítat součin dvou čtvercových matic, nazvaných a a b. Matice jsou zapsané po řádcích jako seznam seznamů.

Oba vstupy i výstup mají stejné rozměry. Na y-tém řádku v x-tém sloupci na výstupu se má objevit skalární součin y-tého řádku matice a s x-tým sloupcem matice b.

Pohodlně jde tuhle úlohu vyřešit buďto se zabudovanou funkcí enumerate, anebo zip.