[4,1] Odmocnina z velkého čísla

Program dostane celé číslo y, o kterém víme, že vzniklo z nějakého celého čísla x jako y = x**2. Výstupem programu má být číslo x.

Pozor, kvůli omezením tady ve webovém prostředí je číslo y zapsané jako typ str a stejně tak máte vrátit i číslo x. Budu uznávat i programy odevzdané bez této úpravy, ale řešení se vám tady vyhodnotí jako nesprávné.

Celá čísla v jazyce Python mají neomezený počet číslic. Desetinná čísla dokážou přesně zaznamenat jen asi 20 číslic a pro řešení této úlohy jsou proto dočista nevhodná.