[4,0] Sčítání času

Program dostane dvě dvojice čísel, které každá vyjadřují nějaký čas. Výstupem programu má být součet těchto časů.

Dvojice čísel vyjadřuje čas tak, že první je počet hodin a druhý počet minut. Oba tyto počty jsou přirozená čísla (což může zahrnovat nulu).

Výstup programu musí vypadat tak, aby šel napsat na displej: minut nesmí být víc než 59 a hodin víc než 23, potom by začal nový den. Vstupy programu těmito pravidly omezené nejsou.

Pro výpočet celočíselného podílu se zbytkem se mile hodí funkce divmod.