[2,5] Bludiště

Program má určit, na jaký nejmenší počet tahů jde projít zadané bludiště z levého horního do pravého dolního rohu.

Bludiště je zadané jako seznam řádků, a každý řádek je zadaný jako řetězec. Znak mezery udává, že je bludiště průchozí, cokoliv jiného označuje zeď.

Táhnout lze jedině na některé ze čtyř sousedních polí. Pokud bludiště nemá řešení, program má vrátit -1.