[2,4] Piškvorky

Vstupem programu je seznam řetězců. Všechny tyto řetězce mají stejnou délku a každý z nich obsahuje jen znaky "x", "o", nebo " " (mezeru).

Řetězce popisují stav hrací desky, která má aspoň jeden sloupec a aspoň jeden řádek. Vyhrává hráč, který umístil pět svých symbolů za sebou v řádku, sloupci, nebo v diagonále. Je zaručené, že v určeném stavu desky nevyhrávají oba hráči zároveň.

Výstupem programu je řetězec označující, který hráč vyhrál. Pokud nevyhrál nikdo, program má vrátit " ": řetězec obsahující jednu mezeru.