[2,2] Rovnice s číslicemi

Program dostává seznam libovolného počtu čísel a jejich součet. Vše bylo zapsané původně v desítkové soustavě, v zadání je ale každá číslice nahrazená některým malým písmenem.

Výstupem programu má být původní součet, zapsaný jako číslo.

Ukázkový kód je holý nesmysl.