[3,2] Čísla v textu

Program dostává jako parametr jeden dlouhý text. Má v něm najít všechna celá čísla a vrátit jejich seznam. Výstupem je tedy seznam čísel.

Mezery i veškerou interpunkci považujeme za ne-číslo, takže jimi můžou být dvě čísla oddělená od sebe.

Úlohu je možné řešit cyklem a projít text ručně. Nebo můžete importovat modul re a napsat regulární výraz, který tu práci udělá za vás.