[3,4] Japonština

Japonština používá omezenou sadu znaků: samohlásky a, i, u, e, o, dále hlásku "n" a slabiky utvořené s některými souhláskami. Pro naše účely vystačíme se slabikami:

Mezi každými dvěma znaky může být jedna mezera.

Program dostane text zapsaný latinkou a má rozhodnout, zda je možné jej vytvořit pomocí těchto pravidel.

Úlohu jde vyřešit jedním regulárním výrazem.