[3,1] Pořadí událostí

Program dostává řetězec kódující události, které jsme postupně provedli s novinami. Jako výsledek má vrátit, zda jsou události ve správném pořadí.

Pořadí je správné, když splňuje následující pravidla:

Každá událost je kódovaná svým prvním písmenem, bez diakritiky.

Úlohu je možné řešit cyklem a projít události jednu po druhé. Nebo můžete importovat modul re a napsat regulární výraz, který tu práci udělá za vás.