[3,3] Symetrická slova

Program má rozhodnout, jestli zadané slovo je zrcadlově symetrické zleva doprava.

Parametrem je jedno slovo napsané malými písmeny. Za symetrické dvojice považujeme "pq" a "bd", zatímco písmena "l", "i", "o" jsou symetrická sama o sobě.

Na tuhle úlohu se regulární výrazy nehodí.