[3,0] Vyplnění jednoho druhým

Funkce dostane dva parametry, oba typu řetězec. Říkejme jim první a druhý.

Jako výsledek vrátí řetězec, který je stejně dlouhý jako druhý parametr, a který je vyplněný opakováním prvního parametru za sebou. Začátek výsledku odpovídá začátku prvního, konec může být useknutý.

Rada: násobení řetězce číslem jej zopakuje několikrát za sebou.