[5,1] Kružnice z dvojic

V rovině máme nějaký počet bodů, které jsou spojené jednou čarou do kruhu. Každý bod je označený celým číslem. Program dostane seznam všech dvojic bodů spojených přímo čarou a má vrátit seznam všech bodů v pořadí podle kružnice.

První číslo na výstupu musí být první číslo z první dvojice vstupního seznamu.

Bude se hodit použít slovník čili dict.