[5,4] Nejčastější písmena

Program jako jeden parametr dostává text složený z malých písmen a mezer. Druhým parametrem je celé číslo n.

Výstupem má být řetězec n nejčastějších písmen na vstupu, v pořadí od nejčastějších po méně častá. Mezera se na výstupu objevit nemá.

Pokud celkový počet písmen je menší než n, má program vypsat všechna písmena ze vstupu. Pokud dvě písmena jsou zastoupena ve stejném počtu, pak za častější máme považovat to, které je dříve v abecedě.

Může být výhodné použít strukturu collections.Counter.