[5,2] Okraj trojúhelníkové sítě

Program dostane seznam trojúhelníků, z nichž některé mají společnou hranu. Jako výsledek má vrátit seznam hran, které jsou na okraji této trojúhelníkové sítě.

Můžeme si představit, že máme v rovině rozmístěný nějaký počet bodů, a každý z nich je pojmenovaný přirozeným číslem. Každý trojúhelník je zapsaný jako seznam tří přirozených čísel označujících tři body v pořadí proti směru hodinových ručiček. Body jsou rozmístěné tak, že se trojúhelníky vnitřkem nepřekrývají. Na jejich přesném rozmístění nezáleží, proto pozice bodů na vstupu ani nejsou.

Některé hrany můžou být společné dvěma sousedícím trojúhelníkům. Ostatní hrany leží na okraji sítě a ty má program vypsat. Na pořadí hran ani na pořadí bodů v každé hraně nezáleží.

Snad vám přijde vhod funkce pairs vložená v ukázkovém zadání. Pokud dostane seznam, pak vrací všechny po sobě jdoucí dvojice v něm a navíc dvojici posledního prvku s prvním.