[5,5] Slévání seznamů

Program dostává dva seznamy čísel. Každý z těchto seznamů je setříděný od nejmenšího čísla po největší.

Výstupem programu má být jeden seznam obsahující všechna čísla ze vstupu, setříděná od nejmenšího po největší. Pokud se některé číslo na vstupu opakuje, musí se stejně opakovat i na výstupu.

Nejméně práce zabere kód, který vstupní seznamy slepí a setřídí. Zajímavější je řešení, které se obejde bez funkce sort().