[5,3] Zvířata na arše

Dostáváme seznam rodových názvů zvířat, která v dlouhé frontě přicházejí na Noemovu archu. Některé zvíře vpustíme vždycky ve chvíli, když utvoří pár. Program má vrátit seznam zvířat v pořadí, v jakém budou na archu vpuštěna; za každý pár stačí vypsat rodové jméno jednou.

Pro zapamatování čekajících lichých zvířat se bude hodit množina čili set, jak už naznačuje výchozí kód. Jsou v něm na ukázku i použité funkce set.add, set.remove a dotaz x in set, ale celý ten program jinak moc nedává smysl.