[0,1] Délka řetězce

Funkce dostane řetězec jako jediný parametr. Jako výsledek vrátí počet znaků v zadaném řetězci.

Rada: délku řetězce lze zjistit pomocí zabudované funkce len