[0,2] Názvy typů

Program dostává seznam s libovolným počtem libovolných hodnot.

Výstupem má být seznam, který namísto každé hodnoty obsahuje název jejího typu, v původním pořadí. Výsledkem tedy bude seznam řetězců.