[0,3] Třída počítající průměr

Definujte třídu, která bude počítat průměr z čísel.

Následující funkce dostává seznam čísel a má spočítat jejich průměr:

def main(numbers):
  thing = Thing()
  for x in numbers:
    thing.add(x)
  return thing.get()

Aby kód fungoval, musíte vytvořit třídu Thing, která bude mít konstruktor a dvě metody nazvané add a get.