[0,4] Trojúhelníková nerovnost

Definujte třídu Triangle zastupující trojúhelník.

Musí mít konstruktor, který jako parametry přijímá délky tří stran. Dále musí mít metodu valid(), která určí, jestli délky stran jsou v pořádku z hlediska trojúhelníkové nerovnosti.

Trojúhelník degenerovaný jako úsečka ještě považujme, že je v pořádku. Zadané délky stran vždy budou nezáporná čísla, to není potřeba kontrolovat.

Třída musí být napsaná tak, aby následující funkce rozpoznala a vrátila, zda je trojúhelník v pořádku.

def main(a, b, c):
  t = Triangle(a, b, c)
  return t.valid()