01. Počet znaků

Vstupem programu je řetězec z velkých a malých písmen a číslic.

Výstupem programu je jedno číslo, a to počet znaků na vstupu.

Vstup je vždy předán jako parametr arg do funkce main. Namísto řádku return 10; můžete doplnit svůj vlastní kód.

Rada: délku řetězce lze zjistit z jeho vlastnosti length