03. Pole jako vstup

Vstupem programu je pole obsahující několik řetězců složených z velkých a malých písmen a číslic. Pole může být libovolně dlouhé a každý jeho prvek je řetězec.

Výstupem programu pole se stejným počtem prvků jako na vstupu. Každý prvek je číslo, které vyjadřuje délku odpovídajícího vstupního řetězce.

Rada 1: pro zpracování pole můžete použít cyklus. Rada 2: prvek do pole můžete přidat funkcí Array.push.