04. Pole pozpátku

Vstupem programu je pole čísel.

Výstupem programu pole se stejným obsahem v přesně opačném pořadí.

Rada: ukázkový kód šikovně používá cyklus a funkci Array.push. Stačí docela drobné úpravy.