05. Vzdálenost dvou bodů v prostoru

Vstupem programu jsou dva body ve třírozměrném prostoru. Každý z obou bodů je zadaný svými souřadnicemi x, y, z zapsanými jako pole.

Výstupem programu je vzdálenost zadaných dvou bodů.

Rada 1: odmocninu spočítáte funkcí Math.sqrt. Rada 2: druhou mocninu čísla x spočítáte prostě jako x*x, ale může být užitečné si pro ten účel naprogramovat funkci.