06. Hvězdičky v daném počtu

Vstupem programu je jedno nezáporné celé číslo.

Výstupem programu je řetězec obsahující jen znaky "*", který má délku určenou vstupem.

Rada: stačí použít funkci String.repeat, kterou už jistě umíte najít v dokumentaci.