07. Maximum v poli polí čísel

Vstupem programu je pole obsahující několik polí čísel. Každý prvek vstupu je tedy pole, a každé tohle pole obsahuje jedině čísla. Navíc, všechna čísla jsou nezáporná.

Výstupem programu je největší číslo ze všech čísel na vstupu.

Rada: ukázkový kód už docela šikovným způsobem používá cyklus a funkci Math.max.