08. Společný překryv dvou řetězců

Vstupem programu jsou dva řetězce.

Výstupem programu je co nejdelší řetězec, který je přesně obsažený na konci prvního vstupu a zároveň na začátku druhého vstupu. Hledáme tedy co nejdelší úsek na konci prvního vstupu, kterým bude druhý vstup doslova začínat.

Rada: můžou se vám hodit funkce String.substr(start, end) a String.startsWith(prefix).