09. Rovnost dvou polí

Vstupem programu jsou dvě pole obsahující čísla a řetězce.

Výstupem programu je vyjádření, zda obě vstupní pole jsou stejná. Výstupem je tedy true právě v případě, že obě pole mají stejnou délku a každá položka v jednom poli je rovna odpovídající položce druhého pole. Položky se můžou rovnat jedině v případě, že jsou obě stejného typu.

Rada: porovnání trojitým rovnítkem bere ohled na typ proměnné.