10. Všechny nejdelší řetězce

Vstupem programu je pole řetězců. Vstupní pole není prázdné, vždy obsahuje aspoň jeden řetězec.

Výstupem programu je pole řetězců ze vstupu, které mají maximální délku. Pokud je jediný řetězec na vstupu ten nejdelší, výstupem je pole obsahující jen tento řetězec. Pokud je na vstupu více řetězců této maximální délky, tak výstupem musí být pole, které je obsahuje všechny. Pořadí řetězců se nesmí mezi vstupem a výstupem změnit.

Ve čtvrté ukázce jsou použitá slova Jednoslabičné pohádky od Jana Wericha.