100. Třídění

Setřiďte pole čísel.

Výstupem programu je pole setříděné od nejmenšího po největší.