11. Zarovnání na střed

Vstupem programu je pole řetězců, každý z nich je jedno slovo. Vstupní pole není prázdné, vždy obsahuje aspoň jeden řetězec.

Výstupem programu je pole řetězců. Každý prvek výstupního pole je odpovídající slovo ze vstupu s určitým počtem mezer přidaným na začátku a na konci. Slova jsou zarovnaná na střed, to znamená:

Výstup musí být co nejkratší, vždy aspoň jedno slovo na výstupu tedy nemá přidanou žádnou mezeru.