12. Zaokrouhlení na zlomek

Vstupem programu je jedno číslo.

Výstupem programu je pole obsahující dvě celá čísla. První číslo vyjadřuje čitatel, druhé jmenovatel. Čísla jsou zvolená tak, aby jejich podíl byl (v absolutní hodnotě) co nejblíže vstupu. Jmenovatel je vždy kladné číslo a není větší než 12. Zlomek musí být v základním tvaru, to znamená, že čitatel a jmenovatel musejí být nesoudělná čísla.

Rada: zkuste začít s představou, že je jmenovatel napevno zadaný. Teprv až tohle bude fungovat, tak nechte program postupně vyzkoušet všech 12 možností, a vyberte z nich tu nejlepší.