13. Nejbližší body

Vstupem programu je pole bodů ve třech rozměrech. Každý bod je pole čísel [x, y, z], vyjadřujících odpovídající souřadnice. Na vstupu jsou aspoň dva body.

Výstupem programu je jedno číslo vyjadřující nejmenší vzdálenost mezi některými dvěma body ze vstupu. Vzdáleností se míní euklidovská metrika, čili obyčejná vzdálenost dvou bodů, jako bychom mezi nimi v prostoru natáhli pravítko.