14. Nejmenší absolutní hodnota

Vstupem programu je pole čísel.

Výstupem programu je jedno číslo. Vždy je to číslo ze vstupního pole takové, že jeho absolutní hodnota je nejmenší. Platí tedy například |1| < |-2|. Výstup je potřeba vrátit se správným znaménkem, takže záporná čísla zůstanou záporná.

Rada: absolutní hodnotu je možné spočítat funkcí Math.abs.