15. Zalomení textu

Vstupem programu je pole řetězců, přičemž každý řetězec je jedno slovo. Žádné vstupní slovo není delší než 20 písmen. Vstupem nikdy není prázdné pole, čili na vstupu vždy je aspoň jedno slovo.

Výstupem programu je pole řetězců. Každý řetězec na výstupu reprezentuje jeden řádek textu, čili sestává ze vstupních slov oddělených mezerami. Pořadí slov musí mezi vstupem a výstupem zůstat beze změny. Žádný řetězec výstupního pole nesmí být delší než 20 písmen a mezer.

Výstup musí být co nejkratší. Není tedy v pořádku například dát každé slovo na samostatný řádek a žádné mezery nesmějí být navíc.

Rada 1: řetězce je možné spojit za sebe jednoduše tak, že je sečteme. Rada 2: počet písmen řetězce včetně mezer určíte jeho vlastností .length.